UBUNTU TJÄNSTER

En liten sammanställning av diverse tjänster vad dess uppgift är samt om det är möjligt att avaktivera tjänsten.

Jag tar inte på mig något ansvar om det skulle uppstå problem,
sammanställningen är bara tänkt som en liten vägledning.
För att avaktivera en tjänst använd:

sudo systemctl disable "namn_på_tjänsten"

TJÄNST

DESS UPPGIFT

REFERENS

TIPS

accounts-daemon.service

  Är en del av ”AccountsService”,
som ger program tillåtelse att ändra
och manipulera konto-användarinformation

LINUX.COM

Avaktivera

apt-daily-upgrade.service

Söker efter uppdateringar för systemet ask.UBUNTU Har du långsam uppstart, och kan tänka dig att uppdatera manuellt Avaktivera

apt-daily.service

Tjänsten skall inte köras i boot-läge,
gör den det är du drabbad av en  BUGG
ubuntu MATE Länk till en ev. ”workaround” finns under referensen

avahi-daemon.service

  Skall göra det lättare att ansluta skrivare etc.. LINUX.COM Avaktivera

brltty.service

Aktiverar braille
i datorn
LINUX.COM Är du inte i behov av Braille.
Avaktivera

debug-shell.service

Ger ett lösenordslöst rotskal,
vid felsökning av systemd   säkerhetsrisk
LINUX.COM Bör inte vara aktiverad annat än vid behov.
Avaktivera

keyboard-setup.service

Tangentbords inställning ask.UBUNTU tar ibland mycket lång tid att starta upp,
ett ev ”workaround” finns under Referens

ModemManager.
service

Används endast för Mobilt bredband
2G,3G,4G
LINUX.COM Använder du inte
mobilt bredband.
Avaktivera

NetworkManager-wait-online.service

Tjänsten väntar in nätverks-uppkoppling för de fall där OP eller delar av den är placerad på nätverket ask.UBUNTU Är OP installerat på HD
Avaktivera

Plymouth-quit-wait.service

I vissa fall så kan man minska boot-tiden, genom att inaktivera uppstartsbilden.
Däremot BÖR inte denna tjänst avaktiveras

ask.UBUNTU

För att inaktivera startbilden:
Se referens länken

pppd-dns.service

  Endast nödvändigt om man använder uppringt internet LINUX.COM Använder du inte uppringt-internet
Avaktivera

rtkit-daemon.service

Tjänsten Nödvändig för hantering av kärnor LINUX.COM NÖDVÄNDIG FÖR SYSTEMET

speech-dispatcher.service

Gör det möjligt för program att kunna ”tala”

ask.UBUNTU

Om du inte använder det.
Avaktivera

systemd-journal-flush-service

 Systemd-journal är en tjänst som samlar in och sparar blandade loggningsdata

UNIX.
stackexchange

  Ibland kan den mängd data som har sparats
då kan varianten som referensen länkar till hjälpa

systemd-udevd.service

Detekterar maskinens hårdvara LINUX.COM  NÖDVÄNDIG FÖR SYSTEMET

thermald.service

Övervakar att datorn inte blir överhettad UBUNTU WIKI Vill du, så bör det vara säkert att avaktivera tjänsten

whoopsie.service

Ubuntu’s felrapporterings tjänst LINUX.COM Vill du, så bör det vara säkert att avaktivera tjänsten

wpa_
supplicant.service

Hanterar Wifi nätverket    LINUX.COM Avaktivera INTE tjänsten om du ANVÄNDER wifi